Facebook Youtube
CZ

Překlad (translations)

Městys Svitávka
Městys
Svitávka
rozšířené vyhledávání

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úřad městyse Svitávka stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").

I.

Náklady na pořízení kopií:

Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  • jednostranná ........................ 3,-- Kč
  • oboustranná ......................... 5,-- Kč

Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

  • jednostranná ........................ 6,-- Kč
  • oboustranná ......................... 8,-- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

  • jednostranná ........................ 23,-- Kč
  • oboustranná ......................... 44,-- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:

  • jednostranná ........................ 28,-- Kč
  • oboustranná ......................... 55,-- Kč

Z poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou městys za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městysem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II.

Náklady na opatření datových nosičů:

náklady za opatření datových nosičů budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní datový nosič, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III.

Náklady na odeslání informací žadateli:

náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli požadována.

IV.

Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací:

v případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za každou i započatou hodinu práce zaměstnance ve výši 320,- Kč. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V.

Forma úhrady:

  • Hotově – na pokladně Úřadu městyse Svitávka, Hybešova 166
  • Převodním příkazem – na účet číslo 2922631/0100

Poskytování informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Tento sazebník se stanoví na období od 1. 7.2017. Dojde-li v průběhu následujících účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly stanoven náklady, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník.

Sazebník byl schválen usnesením Rady městyse Svitávka č. 7 ze dne 28.6.2017.

Ve Svitávce dne 29.6.2017

Jaroslav Zoubek, starosta
v.r.

Miroslava Holasová, místostarostka
v.r.

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Vývoz odpadů

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Reklamace svozu

Nevyvezli vám popelnici?
Volejte  p. Hejlové
na tel: 736 682 992

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

rozhlas