Facebook Youtube
CZ

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Svitávka
Městys
Svitávka
rozšířené vyhledávání

Máte nápad, který by se mohl ve Svitávce realizovat?

Vedení městyse Svitávka se rozhodlo, že v roce 2021 navrhne do rozpočtu městyse částku 300 000,- v rámci tzv. participativního rozpočtu, který si je možné představit třeba jako projekty na přání.

Tato částka může být rozdělena mezi návrhy s největší podporou obyvatel městyse. V případě, že se tato forma zapojení občany zaujme a osvědčí se, bude možné v dalších letech uvažovat o vyčlenění vyšší částky z rozpočtu městyse.

Návrhy je možno podávat od 22. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

 

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočtování je postup, jak se občané mohou částečně zapojit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude vynaložena část peněz z rozpočtu městyse.

CO MOHU NAVRHNOUT?

Máte nápady na úpravy zeleně, například sázení stromů? Chtěli byste pořídit či upravit mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, stojany na kola? Máte nápad na vytvoření či opravu menších dětských hřišť s herními prvky nebo pískovištěm? Nebo byste chtěli upravit veřejné prostranství – například předláždit staré chodníky, umístit tzv. šlapákové chodníčky na vyšlapané stezky, nebo by se vám líbila úprava parku?

Pak se zapojte do participativního rozpočtu.

JAK MÁM POSTUPOVAT?

Zvolený postup lze popsat tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo ve Svitávce v následujícím období vylepšit. Slouží především pro menší úpravy veřejného prostranství.

Předložené projekty se posuzují z hlediska splnění pravidel (formální správnost) a z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování, ve kterém všichni obyvatelé městyse rozhodnou, který návrh (nebo návrhy) má městys realizovat.

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.
 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 10 občanů s trvalým pobytem ve Svitávce starších 18 let.
 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví městyse Svitávka.
 • Projekt se musí týkat úprav veřejných prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci městyse Svitávka.
 • Projekt musí být v souladu s Vizí městyse Svitávka – viz. www.mestys-svitavka.cz – vize městyse Svitávka
 • Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 300.000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu 10 %.
 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí dotací městyse.
 • Termín realizace 24 měsíců od schválení vítězného projektu(ů) radou městyse.
 • Každý občan může podat 1 projekt.
 • Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opakovaně.

 

Co musí návrh projektu obsahovat:

 1. Jméno a příjmení navrhovatele, adresa trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail
 2. Název projektu
 3. Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa
 4. Popis navrhovaného řešení – cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno
 5. Odhadované náklady na realizaci projektu
 6. Povinné přílohy: Podpisový arch a souhlas autora návrhu

Způsoby podání návrhu

Elektronicky – formuláře jsou ke stažení na webu městyse

 • Formuláře s přílohami zasílejte na e-mail: miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz

V papírové podobě – formuláře jsou k dispozici:

 •  - na podatelně Úřadu městyse Svitávka

Vyplněné formuláře zasílejte v zalepené obálce s označením „Participativní rozpočet“ na adresu: Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32  Svitávka
 

Lhůta pro podání návrhů je do 31. 12. 2020

 

Vyhodnocení podaných návrhů

 • Po kontrole, zda návrh splnil všechny formální požadavky, Rada městyse Svitávka posoudí realizovatelnost návrhu.
 • Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem.
 • V případě potřeby dopracovat návrh, bude mít autor návrhu 10 dní na dopracování.
 • Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, bude návrh vyřazen.

 

Hlasování

 • Návrhy, které prošly vyhodnocením, budou průběžně zveřejněny na webu a facebooku městyse.
 • Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve Svitávce starší 18 let.
 • Hlasovat se bude elektronicky i pomocí tištěných hlasovacích lístků.
 • Konkrétní podmínky i termíny hlasování zveřejníme v dostatečném předstihu v závislosti na počtu podaných realizovatelných návrhů.

 

Vyhodnocení hlasování

 • Platné hlasy, odpovídající pravidlům hlasování, budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.
 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělené částky.
 • V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

 

Ke stažení:

Datum vložení: 29. 10. 2020 17:17
Datum poslední aktualizace: 29. 10. 2020 17:26
Autor: admin

Obec

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Vývoz odpadů

Únor2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace mailem

Novinky e-mailem