Facebook Youtube
CZ

Překlad (translations)

Městys Svitávka
Městys
Svitávka
rozšířené vyhledávání

Koronavirus - Nejčastější otázky a odpovědi

Jaká protiepidemická pravidla platí v České republice od 14. října?

 

Jak je to s hromadnými akcemi?
Od 14. října je možné pořádat hromadné akce ať venku nebo uvnitř v maximálním počtu 6 osob.
Výjimka z tohoto zákazu se vztahuje na členy společné domácnosti, zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osoby společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost a osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob.
Výjimka se dále vztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Je omezené scházení se s přáteli?
Ano, ale pobyt na veřejných místech je limitovaný maximálním počtem 6 osob.
Výjimku mají pouze členové společné domácnosti, výkon povolání, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo účast na pohřbu.

Jsou restaurace v provozu jako obvykle?
Ne, restaurace jsou pro veřejnost uzavřené. V době od 6 do 20 hodin mohou prodávat jídlo přes výdejové okénko. V tuto dobu nelze využívat ani zahrádky restaurací. Od 20 do 6 hodin musí být však zavřená i výdejová okénka.
Celodenně mohou fungovat rozvozy jídla.

Jsou zavřené i diskotéky?
Ano, uzavřené jsou všechny hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky.

Jak je to s pitím alkoholu na veřejnosti?
Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Jsou otevřená taneční studia?
Záleží na povaze činnosti, která je v daném studiu vykonávaná. Je-li předmětná činnost aktivitou sportovní, jsou i prostory, v nichž se provozuje, sportovištěm z hlediska dikce opatření, a zákaz na ni dopadá. Jde-li o akci spíše společenského rázu a lze ji považovat za taneční akci, pak se uplatní pouze omezení v počtu účastníků, tedy umožnění přítomnosti pouze 6 osobám.

Týkají se omezení i kultury?
Ano, zakázané je pořádání koncertů, jiná hudební, divadelní, filmová a umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Zákaz se vztahuje i na společný zpěv více než 5 osob s výjimkou místa bydliště a mateřských škol.

Jaká jiná zařízení mají zakázaný provoz?
Zakázaný je provoz heren a kasin. Zakázané je používání a provoz umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.

Mohou se pořádat veletrhy a vzdělávací akce?
Ne, pořádat veletrhy, kongresy a vzdělávací akce je zakázané.

Proč zůstávají otevřené třídy a školy zřízené podle § 16 odst. 9?
Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky. Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Pokud by se ve třídách 1. stupně rozdělily děti na skupiny, nebylo by pro ně dostatek učitelů – na rozdíl od tříd 16/9., kde je stále 1 učitel na malý počet žáků a k tomu 1-3 asistenti pedagoga.
Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.
Podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (§ 25) má třída, oddělení a studijní skupina (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona) nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků.

Platí nějaká omezení pro návštěvu nákupních center?
Ano, vstupovat do obchodů lze v maximálním počtu 2 osob. Omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Jaká pravidla platí pro svatby od 14. do 18. října?
Nošení roušek: Co se týče svateb a následné oslavy, nošení roušek je ve vnitřních prostorách povinné. Roušky si mohou svatebčané sundat během obřadu a focení. Roušky mohou také odložit při konzumaci jídla a nápojů.
Počet osob: Uvnitř maximálně 500 osob, venku maximálně 1 000 osob.

Jak je to s následnou svatební oslavou v provozovně stravovacích služeb od 14. do 18. října?
Nově mají svatební oslavy (a oslavy vstupu do registrovaného partnerství) výjimku a stravovací zařízení musí být zavřené mezi půlnocí a šestou. Svatební hosté tedy v provozovně stravovacích služeb můžou oslavovat až do půlnoci. Podmínkou však je, že oslava proběhne nejpozději následující den.

Kolik svatebčanů může sedět u jednoho stolu při oslavě ve stravovacím zařízení od 14. do 18. října? 
Platí to, že mimo členů společné domácnosti můžou sedět u stolu pouze 4 osoby. U dlouhého stolu jsou to pak 4 osoby, odstup 2 metry a další 4 osoby.
V provozovnách stravovacích služeb platí zákaz produkce živé hudby a tance, proto si svatebčané při oslavě v provozovně stravovacích služeb nezatancují, ani nezpívají.
Od 12. října pak platí zákaz společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb – víc jak 5 osob dohromady tedy nebude moct zpívat během svatby i následné oslavy, ať už se bude odehrávat kdekoliv uvnitř (např. ve stodolách).

Jaká pravidla platí pro svatby od 19. října?
Pravidla zůstávají stejná, jen počet osob je omezen na 30.

Kolik osob může být přítomno na pohřbu?
Počet osob ve vnitřním prostoru je omezený na 500. Od 19. října může být na pohřbu přítomno maximálně 30 osob.

Může probíhat smuteční hostina?
Ano, pro pohřby a následné smuteční hostiny platí výjimka. Účastníci smuteční hostiny mohou využít prostor provozoven stravovacích služeb mezi 6. hodinou a půlnocí.

Koronavirus - Nejčastější otázky a odpovědi

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vývoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Reklamace svozu

Nevyvezli vám popelnici?
Volejte  p. Hejlové
na tel: 736 682 992

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

rozhlas