Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán Svitávky

 

Obsah dokumentace pdf [233 kB]
Text dokumentace pdf [1,3 MB]
SEA Vyhodnocení vlivu na životní prostředí pdf [7,5 MB]
Výkres základního členění pdf [1,4 MB]
Hlavní výkres pdf [4,8 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf [1 MB]
Výkres šiřších vztahů pdf [1 MB]
Koordinační výkres pdf [5,3 MB]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf [4,3 MB]

Změna č.3 územního plánu obce

Změna č.3 územního pláni obce pdf [394 kB]
Doprava pdf [1,1 MB]
Komplexní urbaniststický plán pdf [1,4 MB]
Veřejně prospěšné stavby pdf [946 kB]
Vodní hospodářství pdf [1.2 MB]
Zábor zemědělského půdního fondu pdf [1.1 MB]

Změna č.2 územního plánu obce

Změna č.2 územního pláni obce pdf 194 kB]
Doprava pdf [910 kB]
Energetika pdf [850 kB]
Veřejně prospěšné stavby pdf [821 kB]
Vodní hospodářství pdf [980 kB]
Komplexní urbaniststický návrh část 1 pdf [1 MB]
Komplexní urbaniststický návrh část 2 pdf [985 kB]
Komplexní urbaniststický návrh část 3 pdf [107 kB]
Zábor zemědělského půdního fondu pdf [970 kB]