Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Schválené dokumenty rozpočtového procesu (2020)

Městys Svitávka

Schválené rozpočtové provizorium 2020

schváleno 16. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

schváleno 16. 12. 2019

 

Příspěvkové organizace - MŠ a ZŠ

Schválený finanční plán nákladů a výnosů - MŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - MŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený finanční plán výnosů a nákladů - ZŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - ZŠ

schváleno 16. 12. 2019

 

Výše uvedené dokumenty městyse Svitávka a příspěvkových organizací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách městyse Svitávka www.mestys-svitavka.cz  pod záložkou Obec - Schválené dokumenty rozpočtového procesu 2019. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Svitávka.

Dokumenty Dobrovolného svazku obcí Svitava, Skalice nad Svitavou 48, IČO: 70951977naleznete na internetových stránkách www.svazeksvitava.cz v sekci Dokumenty Svazku Svitava. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u účetní svazku na Úřadě městyse Svitávka, Hybešova 166, Svitávka.

Dokumenty Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 naleznete na internetových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz v sekci Svazky obcí. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice Svazku, kancelář č. 141 MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.

Dokumenty Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná naleznete na internetových stránkách Technických služeb Malá www.tsmh.cz sekci DSO. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadu obce Sudice, Sudice 164.