Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Schválené dokumenty rozpočtového procesu (2020)

Městys Svitávka

Schválené rozpočtové provizorium 2020

schváleno 16. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

schváleno 16. 12. 2019

Schválený rozpočet na rok 2020

schváleno 16. 3. 2020

Rozpočtové opatření č. 1

schváleno 18. 5. 2020

Rozpočtové opatření č. 2

schváleno 22. 6. 2020

 

DSO Svitava

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Rozpočet na rok 2020

schváleno 18. 12. 2019

Střednědobý výhled

schváleno 18. 12. 2019
 

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Rozpočet na rok 2020

schváleno 11. 12. 2019

 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

Rozpočet na rok 2020

schváleno 10. 12. 2019

Rozpočtové opatření č. 1

schváleno 27. 2. 2020

Závěrečný účet za rok 2019

schváleno 9. 6. 2020

 

Příspěvkové organizace - MŠ a ZŠ

Schválený finanční plán nákladů a výnosů - MŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - MŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený finanční plán výnosů a nákladů - ZŠ

schváleno 16. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - ZŠ

schváleno 16. 12. 2019

 

Výše uvedené dokumenty městyse Svitávka a příspěvkových organizací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách městyse Svitávka www.mestys-svitavka.cz  pod záložkou Obec - Schválené dokumenty rozpočtového procesu 2019. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Svitávka.

Dokumenty Dobrovolného svazku obcí Svitava, Skalice nad Svitavou 48, IČO: 70951977naleznete na internetových stránkách www.svazeksvitava.cz v sekci Dokumenty Svazku Svitava. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u účetní svazku na Úřadě městyse Svitávka, Hybešova 166, Svitávka.

Dokumenty Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 naleznete na internetových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz v sekci Svazky obcí. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice Svazku, kancelář č. 141 MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.

Dokumenty Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná naleznete na internetových stránkách Technických služeb Malá www.tsmh.cz sekci DSO. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadu obce Sudice, Sudice 164.