Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Schválené dokumenty rozpočtového procesu (2019)

Městys Svitávka

Schválený rozpočet na rok 2019

schváleno 25. 3. 2019

Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2019

schváleno 17. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019

schváleno 8. 4. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

schváleno 20. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

schváleno 17. 6. 2019

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN

schváleno 17. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

schváleno 12. 8. 2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

schváleno 16. 9. 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

schváleno 4. 11 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

schváleno 16. 12. 2019

 

R43

Schválený rozpočet na rok 2019

schváleno 12.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023

schváleno 12.12.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2018

schváleno 19.6.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

 

DSO Svitava

Schválený rozpočet

schváleno 11. 12. 2018

Schválený výhled rozpočtu

schváleno 11. 12. 2018

Závěrečný účet DSO Svitava za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN

schváleno 20. 6. 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Rozpočtové opatření č. 1/2019

schváleno 12. 10. 2019

 

DSO Malá Haná

Schválený rozpočet

schváleno 20. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 1

schváleno 19. 2. 2019

Schválený výhled rozpočtu

schváleno 6. 3. 2019

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

schváleno 30. 4. 2019

Rozpočtové opatření č. 2

schváleno 17. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 3

schváleno 21. 10. 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

 

Příspěvkové organizace - MŠ a ZŠ

Schválený finanční plán nákladů a výnosů - MŠ

schváleno 17.12. 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - MŠ

schváleno 17.12.2018

Schválený finanční plán výnosů a nákladů - ZŠ

schváleno 17.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - ZŠ

schváleno 17.12.2018

 

Výše uvedené dokumenty městyse Svitávka a příspěvkových organizací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách městyse Svitávka www.mestys-svitavka.cz  pod záložkou Obec - Schválené dokumenty rozpočtového procesu 2019. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Svitávka.

Dokumenty Dobrovolného svazku obcí Svitava, Skalice nad Svitavou 48, IČO: 70951977naleznete na internetových stránkách www.svazeksvitava.cz v sekci Dokumenty Svazku Svitava. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u účetní svazku na Úřadě městyse Svitávka, Hybešova 166, Svitávka.

Dokumenty Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 naleznete na internetových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz v sekci Svazky obcí. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice Svazku, kancelář č. 141 MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.

Dokumenty Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná naleznete na internetových stránkách Technických služeb Malá www.tsmh.cz sekci DSO. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadu obce Sudice, Sudice 164.