Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Interreg V-A Európska únia

Projekt: Cesty časov – sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko – slovenskom prihraničí

Partner: Obec Tomašíkovo, Slovenská republika

Popis projektu: V rámci projektu dojde k úpravě chodníků v parku v městysu Svitávka. Dojde také k revitalizaci parku.

Cíl projektu: Cílem je zpřístupnit hlavní kulturní památku městysu Svitávka, Löw-Beerovu vilu, široké veřejnosti.

Výsledek: Probíhají přípravné práce k realizaci projektu.

Finanční podpora: 164 444,08 EUR – spolufinancování ze zdrojů EU

„Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic.“

 

https://www.sk-cz.eu/sk/

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/erdf/