Oči na stopkách

Posílejte MMS na číslo 733 745 334 v případě:

» nepořádku v obci
» vady na komunikacích
» špatného parkování
» když se po psech neuklidí

Doporučujeme

Moravský kras a okolí

Moravský kras a okolí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místní poplatky pro rok 2018

Poplatek za odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 je stanoven částkou 480,- Kč na osobu a rok.

Vlastníci rekreačních objektů hradí 480,-/ rok.

Od poplatku jsou osvobozeni:
děti do 10 let věku hradí polovinu poplatku (ročník 2008 - 2018)

Odvoz je čtrnáctidenní vždy v pátek.
Odpad se ukládá do vlastních popelnicových nádob, tříděný odpad do označených kontejnerů, dále odvoz PET lahví pytlovým sběrem se provádí ve čtvrtek od 7.00 hod. ve stejném týdnu jako odvoz popelnicových nádob.

Poplatník je povinen uhradit místní poplatek jednorázově do 31.5. kalendářního roku.

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů na rok 2018 je stanoven částkou 150,- Kč/rok. Za druhého a každého dalšího psa poplatek 250,- Kč. Držitel psa je povinen poplatkovou povinnost uhradit do 31. 5. kalendářního roku.
Poplatková povinnost vzniká, jste-li držitelem psa staršího 3 měsíců.

Úhrada poplatků

Úhradu lze provést u KB, číslo účtu 2922631/0100, var. symbol 3722 (odpad), var. symbol 1341 (poplatek ze psů), s. symbol číslo domu, nebo do zprávy pro příjemce uvést jméno poplatníka. Dále poštovní poukázkou, kterou je možno vyzvednout na úřadě městyse, nebo provést úhradu na pokladně  v rámci úředních hodin.

Žádáme poplatníky, aby hradili poplatky přednostně bankovním převodem na výše  uvedený účet.