Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 


 

Označení Popis
5/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
4/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
2/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
1/2019 Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
1/2018 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
2/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
1/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Nař. 1/2015  Nařízení Tržní řád městyse Svitávka
1/2015  Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
2/2015  Obecně závazná vyhláška o odpadech - sazba
3/2015   Obecně závazná vyhláška o zřízení obecné policie
7/2015  Řád veřejného pohřebiště
1/2012 Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování loterií a jiných podobných her
3/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
1/2011 Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku na území obce
1/2007 Obecně závazná vyhláška o podmínkách spalování rostliných materiálů
2/2006 Obecně závazná vyhláška o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva
1/2006 Dodatek č. 1/2006 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních poplatcích
2/2005 Požární řád
11/2004 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - změna
9/2004 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
1/2004 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích