Obsah

ZOO Zlín Lešná

ZOO Zlín Lešná

ZOO Zlín Lešná

Letos jsme pro děti za vysvědčení a na zahájení prázdnin připravili již třetí výlet po našich ZOO.
Zaujala nás Lešná u Zlína. Cesta autobusem nám rychle uběhla a přálo nám i počasí. Zoologická zahrada nás uchvátila a troufáme si říct, že patří k jedné z našich nej, nej.
Za rok se opět těšíme nashledanou!

Vladimíra Podsedníková
Ochotnícké divadlo Svitávka