Obsah

Svatojánský pěvecký sbor v Bratislavě (6. prosince 2015)

Svatojánský pěvecký sbor v Bratislavě (6. prosince 2015)

Svatojánský pěvecký sbor zavítal do Bratislavy

Tentokráte to bylo o druhé neděli adventní. Sbor byl posílen o několik zpěváků boskovického sboru sv. Jakuba. Hned po příjezdu jsme navštívili a byli přítomni mše svaté v kostele sv. Máří Magdaleny. Sbor potom přešel do nedalekého kapucínského kostela sv. Štefana. Zde v 11 hodin hlavní mši svatou celebroval Otec Fidel. Hlavním představeným tohoto kapucínského kostela je duchovní správce Otec Damián. Při jednotlivých částech mše svaté svatojánský sbor zpíval Missa Brevis v částech Kyrie, Sanctus Agnus, jehož tvůrcem je Miroslav Dominik Štěpán, současný studující 5. ročníku vysoké hudební školy v Bratislavě. Je to svitávecký rodák a jsme na něj hrdi. On také vedl doprovod varhan na kůře. Mimo uvedené skladby svatojánský sbor ještě zazpíval písně ,,Ó veliká Boží milost nám prokázaná“ od Adama Václava Michny z Otradovic a ,,Ubi Caritas“ od Andrey Snydela. Po skončení mše nastal v lodi kostela obrovský aplaus věřících. Sbor pak přešel z kůru do prezbyteriáře  kostela, kde bylo zpěvákům podáno svaté přijímání. Otec Fidel podal informace o kostele a mimo jiné řekl, že hlavní oltář a varhany byly před pěti lety generálně opraveny. Sbor potom Otci Fidelovi poděkoval a ten se s celým sborem vyfotografoval. Všichni byli spokojeni s účastí 250 věřících na mši svaté. Sbor se pak přesunul do nedaleké restaurace Slovak pub – je to jediný pub v Bratislavě s vlastní biofarmou. Oběd byl výborný, všem chutnal a po dobrém obědě se sbor rozdělil na několik skupin. Navštívili nábřeží Dunaje, střed hlavního města, modrou mešitu, Vánoční trhy, zahřáli se teplými nápoji a v 16:30 hodin se rozloučili s Bratislavou a za zvuku moravských písniček se vraceli do svých domovů. Velký dík Mirku Maňouškovi, Leontině Koryčánkové, sólistům i všem zpěvákům!

Miroslav Holík