Obsah

Pasování na čtenáře (červen 2015)

Pasování na čtenáře (červen 2015)

Pasování na čtenáře

V pátek 19. 6. 2015 se prvňáčci ze ZŠ Svitávka stali čtenáři Knihovny ve Svitávce. Paní učitelka Langerová přivedla svoje svěřence do sálu Velké vily, kde je uvítala knihovnice Darina Stloukalová, která vyzkoušela děti, jestli už opravdu umí číst a zvala jedno po druhém k obřadu pasování. Místostarostka městyse Miroslava Holasová se na tuto slavnostní chvilku změnila na krále dětských pohádek a pasovala Jakuba Dražka, Ondřeje Dušila, Adama Juřeka, Davida Juřeka, Báru Kunkovou, Olivera Kupsu, Filipa Látala, Petra Melšu, Anežku Pospíšilovou, Davida Rauše, Viktorii Streckovou, Marka Šimperského, Tinu Šmídovou, Julii Urbánkovou a Vojtěcha Vancla na čtenáře.
Prvňáčci dostali pamětní list, knihu, průkazku do knihovny a malý dárek a s přáním krásných prázdnin se ještě šli podívat, kde že se ty dětské  knížky půjčují.