Obsah

Masopustní rej v MŠ

Masopustní rej v MŠ

Masopustní rej v MŠ Svitávka

Děti z mateřské školy oslavily MASOPUST dne 18. 2. 2015.

V předcházejícím období se zaměstnanci MŠ snažili připravit dětem pěkné a slavnostní prostředí. Vyzdobili třídy nafukovacími balónky a girlandami. Paní učitelky děti seznamovaly s masopustní tradicí. Vyráběly s dětmi různé masky z papíru (víly, piráty, korunky pro princezny). Děti ve třídě „včeliček“ se naučily píseň KARNEVAL, která se jim velmi líbila.

Na tento slavnostní den rodiče dětem připravili velmi pěkné a působivé masky, snažili se dětem splnit jejich přání. Děti se v maskách vzájemně představovaly, tančily při hudbě, vžily se do pohádkových postav a byly šťastné. Paní učitelky byly „hodné čarodějnice“ – léčitelky, které naučily děti pít „lektvárek“ – zdravou vodu s citrónem. Děti ze třídy“berušek“ zazpívaly všem ostatním dětem, zaměstnancům školy i paní magistře v lékárně písně „Masopust držíme“, „To je zlaté posvícení“. Za odměnu dostaly lízátko. Paní učitelky u nejmenších dětí ze třídy „motýlků“ se proměnily ve skřítky Křemílka a Vochomůrku a přivítaly zvířátka, broučky, víly, …. na párty v Pařezové chaloupce. Napřed se všichni seznámili a pak si spolu pořádně zatancovali, zadupali a zahráli veselé hry. Nakonec zbyl čas i na malé společné divadlo. Děti si tento slavnostní den velmi užily, odnášely si plno dojmů a zážitků včetně masopustního koblížku, který jim moc chutnal.

 

Margit Čížková
ředitelka MŠ