Obsah

Kunštátská dechovka a Svatojánský sbor v Hustopečích

Kunštátská dechovka a Svatojánský sbor v Hustopečích

Kunštátská dechovka a Svatojánský sbor v Hustopečích

Poněkud netradičně byla zahájena Noc kostelů v Hustopečích u Brna. Obě tělesa v kostele svatého Václava přivítal duchovní správce farnosti děkan P. Pavel Kafka. Po krátkém rozezpívání všichni účinkující přešli na kůr. Noc kostelů krátkým projevem zahájil Otec Pavel, který zdůraznil, že o této noci se v kostelích setkávají všichni věřící i nevěřící, poznávají krásu interiéru, soch, obrazů, nádhernou architekturu skvostu, který vévodí celému městu. Noc kostelů byla zahájena v 18 hodin slavnou mší svatou, kterou sloužil děkan Otec Pavel. Spolu s ním tuto mši soužil i zakladatel toho chrámu, za jehož působnosti se chrám stavěl.
 V úvodu mše zaznělo slavné ,,ALELUJA, živ buď nad smrtí slavný vítěz“, které zpíval Svatojánský sbor a doprovázela dechová hudba. Tato pod řízením kapelníka Pavla Göpfrta přednesla a hrála k jednotlivým částem mše ,,Missu Brevis“ od skladatele Zdeňka Fibicha. Při přijímání sbor zpíval a hudba hrála píseň ,,Přijď ó duchu přesvatý“.
Na úplný závěr mše zaznělo slavné ,,ALELUJA“ z oratoria Mesiáš od skladatele G. F. Händela. Tato skladba sklidila obrovský aplaus od publika, takže musela být na přání opakována.
Po skončení mše děkan Kafka poděkoval všem účinkujícím, Svatojánskému sboru i Kunštátské kapele za krásný doprovod mše a pozval všechny do hlavního sálu kostela, kde divadelní soubor spojené farnosti Zbraslav předvedl muzikál ,,Jesus Christ super mlád“. Tato tento muzikál sklidil od všech přítomných v sále mohutné ovace.
Obě hostující tělesa se pak odebrala ke krátkému pohoštění. Hudba pak zahrála několik lidových písní, sbor a všichni ostatní se přidali a těmito zpěvy se s kostelem sv. Václava a s Hustopečemi rozloučili. V kostele sv. Václava však ještě dále pokračoval doprovodný program až do 22:30 hodin.

Miroslav Holík

Zvláštní poděkování patří hlavnímu organizátoru Pavlu Göpfrtovi, Leontině Koryčánkové, všem hudebníkům a zpěvákům za náročné nacvičování. Díky Vám všem!